Hennie Grol

Hennie Grol studeerde Andragogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werkte de afgelopen 35 jaar vanuit verschillende posities als trainer en coach, adviseur en leidinggevende voor vele klanten, organisaties en opdrachtgevers. Zie ook mijn uitgebreide CV .

Kenmerkend is onze bottum-up en praktijkgerichte aanpak. De aanwezige kwaliteiten en krachten van mens en organisatie met elkaar verbinden, om zo gemakkelijker de beoogde resultaten te behalen. Wat mijn werkwijze krachtig maakt is het oog hebben voor de combinatie van:

  • het proces: de individuele kwaliteiten en leervragen van mensen;
  • het product: het beleid, de doelen en mogelijkheden van organisaties.

Trainen en coachen van mens en organisatie is voor mij het mooiste vak van de wereld, waar ik met hart ziel mee ben verbonden. Mijn commitment staat borg voor een goed resultaat voor mijn klanten. Voor mij is elke inzet daarbij Maatwerk, ‘training & coaching on the job’, omdat er alleen gewerkt wordt voor en vanuit de praktijk. Vanuit vier vakgebieden geef ik hieronder enkele karakteristieken van mijn aanpak.

Training
Trainen is voor mij een vorm van topsport, in een goed leerklimaat voor elke deelnemer de juiste informatie te verbinden aan het beste (leer-)moment. Vele soorten van trainingen heb ik gegeven voor een breed spectrum van bedrijfsleven, overheid, onderwijs en de not for profit. Trainingen volgens het model van ‘training on the job’ zijn er op het vlak van:

  • Management: bestuur en beleid, visie- en strategie ontwikkeling, time management;
  • Communicatie: effectief presenteren, marketing- en acquisitiestrategie;
  • Coaching: teambuilding, leiderschap en situationeel begeleiden;
  • Train de trainer, coach en adviseur: het ontwikkelen en geven van opleidingsprogramma’s;
  • Multiculturalisatie: binnen organisaties voor autochtonen én allochtonen.

Specialiteiten van ‘t huis:

  • Het trainen van assessoren/ examinatoren in het MBO en HBO;
  • Eigentijds Vrijwilligersbeleid;
  • Het spel van coaching: wat kunnen we leren van de topsport?

Coaching
Typisch aan de manier waarop ik coach, is dat de gecoachte en de coach gelijkwaardig aan tafel zitten. Het delen van de visie(s) over hoe jij in je werk staat of hoe jij je werk vorm geeft is daarbij belangrijk. De praktijkvragen van de gecoachte zijn startpunt van een serie gesprekken. Drie vragen lopen als een rode draad door het coachingstraject heen, “waar kom je vandaan, waar sta je nu en waar wil je naar toe?” Om vervolgens op het juiste moment de goede dingen te zien en te bevragen. “Met een scherpe blik de pijnpunten zacht laten landen.

Adviseren
“Goed advieswerk is Maatwerk en daarmee vakwerk. Op het juiste moment de goede dingen zien en zeggen. Aansluiten bij de vraag van de klant om de ontwikkelmogelijkheden in een trajectvorm op een rijtje te zetten. Adviseren is een vak apart, het koppelen van  inzicht en visie vanuit de buitenstaanders rol. Als adviseur probeer ik nooit langer dan strikt noodzakelijk bij de klant(-vraag) te blijven, om het proces van de mensen van de organisatie te laten zijn.”

Ad interim management
“In de loop van de afgelopen 35 jaar heb ik onder andere leiding gegeven aan landelijke- en provinciale organisaties, waarbij een aantal jaren ook als ad interim manager. Als je als leidinggevende tijdelijk inspringt in een organisatie wordt er in korte tijd veel van je verwacht. De elementen uit training, coaching en advies komen in het ad interim werk mooi bij elkaar. In overleg met de opdrachtgever en het personeel wordt er vanaf de start een plan van aanpak vervaardigd. Uitgangspunten zijn: vanuit welke kwaliteiten werken we in deze periode zo efficiënt en effectief als mogelijk naar welk (project-) doel. Geprobeerd wordt om optimaal gebruik te maken van de blik van de buitenstaander, wat kan er mogelijk anders en beter? Om zo voor de organisatie de juiste follow-up te verzorgen bij het vertrek van de ad interim.”

Meer weten?
Hennie Grol Training, coaching en advies
Oude Kleefsebaan 54
6611 AP Overasselt
Telefoon: 06-22938241
LinkedIn

Sluit Menu