Herman Frederiks

Outdoor Facilitator
Herman Frederiks (1965) heeft zijn sporen in de buitensport verdiend. Vanaf eind tachtiger jaren nam hij deel aan (internationale-) speleologische expedities (grotten), was actief bestuurder en opleider.
Begin negentiger jaren wist hij zijn groene achtergrond (bosbouwkundige) te combineren met zijn avontuurlijke ambities. Als eerste en enige werd hij keurmeester van buitensport-organisatieburo’s. In deze functie heeft hij niet alleen zelf in veel ‘buitensportkeukens’ mogen kijken en veel landen bezocht, maar ook de professionalisering van de sector in gang gezet: van opleidingen, aansprakelijkheidsvraagstukken en certificering tot natuur en milieu problematiek, agogische benadering van buitensport en vele andere zaken.

Van 1997 tot 2003 was Herman directeur van een innovatief avonturenburo waarin hij gedreven door enthousiasme nieuwe stromingen (door-) ontwikkelde. Vooral de inzet van ‘avontuur en creativiteit’ als middel om kwaliteiten bij mensen zichtbaar te maken was zijn drijfveer. Als partner van Reclassering Nederland werd invulling gegeven aan het succesvolle DOEL (Door Ondernemen Ervarend Leren) programma voor jeugdige delinquenten. Daarnaast ontwikkelde hij met diverse trainers en trainingbureaus programma’s ter ondersteuning van diverse soorten communicatietrainingen. Ook deze programma’s bleken zeer succesvol.

Om zich nog meer te kunnen ontwikkelen in dit methodisch gebruik van diverse activiteiten ruilde Herman zijn directeursschap in, om gedurende een jaar voor risicojongeren voor de klas te gaan staan en met het op ervaringsleer gebaseerde concept ‘sociaal constructivisme’ te gaan werken. Met deze ervaring op zak doceert hij momenteel sporttoerisme aan de Sport Hoge School te Sittard en werkt als freelancer en adviseur mee aan training- en opleidingtrajecten.

Sluit Menu