Training coaching Beroeps Praktijk Vorming

Deze training is ontwikkeld voor docenten in het MBO die tevens de rol van coach Beroeps Praktijk Vorming (BPV) hebben. Het onderwijs, de samenleving en het bedrijfsleven hechten grote waarde aan goed opgeleide en getrainde coaches BPV.

In de training krijgen de coaches BPV coachingstools aangereikt om de studenten en praktijkopleiders o.a. bij de introductie-, voortgangs- en groepscoachgesprekken te ondersteunen en voorkomende vragen adequaat op te pakken.

De coaches BPV worden getraind om zich (verder) te kunnen ontwikkelen en versterken in de coaching en begeleiding van studenten die stage lopen op een leerbedrijf. Groeien in Organisaties vindt daarnaast het professioneel opstellen richting de praktijkopleiders van het leerbedrijf belangrijk. De coach BPV werkt in de training daarom ook aan de helicopterview binnen de driehoek student, leerbedrijf en school. Zelfinzicht en -reflectie staan centraal in de training, omdat je als coach zelf het belangrijkste instrument bent. De training richt zich met name op de competenties effectief communiceren, begeleiden, coachen, analyseren, adviseren en reflecteren.

De training bestaat uit een combinatie van drie trainingsdagdelen met voorafgaande en tussentijdse thuiswerkopdrachten. De deelnemers gaan thuis o.a. in drietallen door middel van telefonische coaching aan de slag met een eigen coachingsvraag. Omdat de aansluiting met de praktijk erg belangrijk is wordt gewerkt met voorbeelden uit de eigen praktijkervaringen van de coaches BPV. In tal van oefensituaties is er ruimte om concrete feedback te krijgen van collega coaches BPV en de trainers. De training richt zich met behulp van diverse coachings- en communicatietheorieen sterk op de praktijkleersituaties van de coaches BPV. De training coachingstools BPV is voor 25 uur (25 RU) opgenomen in het lerarenregister.