Ervaring van Hennie Grol

Algemeen

 • Trainen en adviseren van besturen en management in de (not for) profit op het gebied van besturen en (re-)organisatie-inrichting;
 • Leidinggeven en ad interim management voor landelijke-, provinciale- en stedelijke organisaties op het gebied van welzijn en reïntegratie voor professionals, cliënten en vrijwilligers;
 • Projectcoördinator, coach- en adviseur bij bestuurlijke veranderingsprocessen voor management van zorg- en welzijnsinstellingen.

Specifiek

 • Kwartiermaker landelijke werkgroep Recidive seksueel misbruik jeugd
 • Conferentie voorzitterschap;
 • Marktontwikkeling, accountstrategie en acquisitie;
 • Trainen van trainers en examinatoren/assessoren;
 • Ontwikkelaar van de modulereeks Besturen (27.5000 exemplaren verkocht).

Kenmerkend

 • Onderzoeker, kritisch, intuïtief, fundamentenlegger;
 • Ervaren trainer, coach en adviseur.

Tot op heden werd met succes gewerkt voor de volgende klanten (o.a):
Algemeen:

 • Profit: Teijin, FrieslandCampina, Bakkersland, Royal Haskoning, facilitator veranderingstrajecten voor BG Bodem en BG Milieu- en Veiligheidsmanagement, Managementteam van Euro-Partners  Den Bosch, YXX multimedia bedrijf Nijmegen, CatchMabs Wageningen en Zakenexpert Rotterdam, Spierings Kranen Oss en van de Water aannemersbedrijf Nijmegen.
 • Not for profit: Meldkamer Noord Nederland Ambulancezorg Limburg Noord, UMCG Ambulancezorg, Het Valkhof Museum Nijmegen, Movisie en NOC NSF: Kwartiermaker werkgroep “Recidive seksueel misbruik jeugdwerk”, Reumapatiëntenbond, het Astmafonds, Fonds PGO, Stichting Tante Lenie en tal van organisaties en stichtingen Welzijn onder andere in Rotterdam, Nijmegen en Arnhem, Opstart Scouting Academy voor de Regio Scouting Weert.
 • Onderwijs: Wellantcollege, Aeres MBO, Prinsentuin College Breda, Summa College Eindhoven, Aequor, PTC+ en Helicon Opleidingen, HMC MBO Vakschool Amsterdam en Rotterdam, assessorentrainingen, projectmanagement, coaching on the job, gastdocentschappen HAN en Fontys Hogescholen.

Specifiek

 • Lokaal Sociaal Beleid: Rijnstad Arnhem; Wijkplatforms ’t Arnhemse Broek en de Geitenkamp, CDA fractie Delft, PvdA-fractie Mook en Middelaar, Gemeenten: Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen en Schouwen Duiveland, politie Eindhoven, provinciale steunfuncties Groningen, Zeeland en Utrecht, intervisie consultants van Movisie team leefbaarheid en sociale samenhang, Manager Radius, organisatie voor Welzijn in het Land van Cuijk.
 • Vrijwilligersbeleid: Eigentijds vrijwilligersbeleid voor De Medewerker Ede, Milieu Educatief Centrum Nijmegen en Regionale Stichting Welzijn Ouderen Land van Cuijk. Een 15-tal lokale comités in het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger 2001, vrijwilligerscentrales en Gemeenten: Westervoort, Over- Betuwe, Heumen, Venlo, Arnhem en Nijmegen, NIZW project Focus op de Vrijwilliger in Zeeland.
 • Ad interim management: Steunpunt Scouting Rotterdam, Stichting Banenplan Amersfoort, Landelijk Bureau Jong Nederland Tilburg en Stichting Buitencentrum Bergharen, Plattelands Jongeren Services, voor agrarisch- en plattelandsjongerenwerk.
 • Train de trainer: FrieslandCampina Bedum, Boertien en Partners, Scouting Nederland, CDA Steenkamp Instituut.
 • Ondernemingsraden: OR Korps Landelijke Politie Diensten, OR Ministerie van Binnenlandse Zaken, OR Ministerie van Justitie en GOR van Ministerie van VROM.
 • Coachingstrajecten en facilitator: Individuele- en incompany trajecten, o.a. Ministerie van Justitie: het Secretariaat van de Advies Commissie voor Vreemdelingenzaken, Dierenartsen Stad en van Ree Dordrecht, Spierings Kranen, UWV Werkbedrijf, Stichting Banenplan, Helicon Opleidingen, management Robuust, Regionale Ondersteuning Eerstelijns gezondheidszorg Zuid Nederland en Museum Het Valkhof
 • Voorzitterschap Conferenties:
  Fonds PGO: leiden van Conferenties voor patiëntenorganisaties in de Zorg, onafhankelijk voorzitter project Startup Proef op de Som, ten dienste van tal van categorale patiëntenorganisaties;
  CDA Delft Conferentie Armoede;
  Provincie Gelderland, Conferentie Vrijwilligerswerkbeleid 
  Gemeente Heumen conferentie Landschaps Ontwikkelingsplan.
  Gemeenten Arnhem en Nijmegen expert meetings inzake organisatiebeleid vrijwilligerswerk.
  Gemeente Rotterdam, Conferentie Vormings- en Ontwikkelingswerk.

Doelgroepen

 • Jongeren: NIVON Jongeren, FNV jongerensecretariaat, Scouting Nederland, Comité 4 en 5 mei het project Vrijheid in Herdenken, Jong Nederland en het project Wegwijs over Gemeentelijke beleidsbeïnvloeding en subsidieverwerving.
 • Vluchtingen- en allochtone zelforganisaties: Stichting WHAA Nijmegen; Vluchtelingenplatform Nijmegen en Netwerk Nieuwe Nederlanders te Heumen.
 • Milieuorganisaties: Provincie Gelderland, Versnellingsagenda MME 2007-2008,  IVN Noord-Brabant, Milieu Educatie Centrum Nijmegen.

Referenties beschikbaar.

Loopbaan:

 • 2002 – 2022
  Hennie Grol, Training-coaching-advies, Overasselt
 • 1999 – 2001
  Senior trainer/adviseur Stavoor Zorg en Welzijn, Helvoirt
 • 1993 – 1999
  (plv.) Hoofd training en medewerkerszaken, Scouting Nederland, Leusden
 • 1988 – 1993
  Consulent deskundigheidsbevordering, provinciale steunfunctie Noord Brabant, Den Bosch

Opleidingen

 • Doctoraal Andragogiek, afstudeerrichting volwasseneneducatie; methodiek en didactiek van de basiseducatie, K.U. Nijmegen, 1987.
 • Energy checks, Berkeley Psychic Institute, 2009
 • Business Design & Development, organisatie-opstellingen, 2008.
 • Associatie voor Organisatieontwikkeling, opleiding tot organisatieadviseur, 1997.
 • Post HBO Intermediair en projectmanagement Onderwijs en Arbeid, ATO Den Bosch, 1988.
 • Centrum voor Intuïtie en Creativiteit, Utrecht 1992 – 1998.
 • Pedagogische Academie, Nijmegen 1979

Overige informatie
Geboortedatum: 12 juni, samenwonend in Overasselt, drie kinderen.

Liefhebberijen: Tennissen, coachen van jeugdvoetbal en wandelen in de natuur.

Politiek: Raadslid PvdA-Groen Links, Gemeente Heumen, 2006-2010. Voorzitter gemeenteraadscommissies, 2014-2022. Trainer GroenLinks Academie Utrecht