Mr. Jaap Ockhuijsen

Juridisch adviseur, Matrix Advies

Juridisch adviseren heeft soms te maken met coaching van mensen en/of organisaties. Zeker in de aanvangsfase van een mogelijk juridische probleem is de opmaat van de oplossing vaak gelegen in het handelen van de cliënt.

De cliënt weet vanuit ‘intuïtief weten’ wat redelijk en billijk is in een dergelijke situatie. Echter door de ratio, stress, of niet kunnen zien of gebrek aan juridische kennis kunnen er verkeerde/andere keuzes worden gemaakt.

In de juridische ondersteuning worden twee wegen bewandeld namelijk de weg van de ‘ratio’ en het pad van ‘het gevoel’. Deze beiden zorgen voor de balans om naar de oplossing te geraken. Ook in een juridisch dispuut gaat het vaak om de metacommunicatie tussen partijen waarbij de ratio het voortouw neemt om het geschil te beslechten. Als je niets te verliezen hebt dan kun je deze weg nemen maar vaak kom je elkaar later tegen als winnaar of verliezer.

Het ‘gevoel van partijen’ kan er voor zorgen, dat ondanks het juridisch geschil, zij in lengte van jaren op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Hiermee zeggende dat het gevoel de balans kan herstellen van de (juridische) ratio. Juridische adviezen vloeien voort uit de informatie die cliënt aanreikt. Openheid, eerlijkheid en duidelijkheid zijn het kompas waar een jurist op moet varen ontbreekt één van de drie dan kan er eigenlijk geen goed advies volgen.

In de periode 2005 t/m 2011 heb ik als jurist samen met Groeien in Organisaties opdrachtgevers als Jong Nederland mogen ondersteunen, waarbij het werken Ratio/Gevoel tot goede resultaten heeft geleid. Voor een goed resultaat dienen, in mijn ogen, zowel Ratio als gevoel in een goede verhouding tot elkaar te staan namelijk in ‘BALANS’.

info@matrixadvies.nl
024-3770566