Overige producten

Professionals van Groeien in Organisaties zijn op gevarieerde gebieden actief in ondersteuning en dienstverlening. Een aantal werkgebieden gelden als organisatiespecialisme, een aantal andere als individuele bijdrage vanuit ervaring en achtergrond. Met al deze deskundigheden weet Groeien in Organisaties een aantal gevarieerde producten te realiseren die voor verschillende sectoren beschikbaar zijn. Uiteraard volgens maatwerk en passend bij de organisatie en de mensen. De volgende mogelijkheden zijn onder andere beschikbaar:

In het Middelbaar Beroeps Onderwijs wordt de opleiding tot beroep competentiegericht ingericht. Dat leidt tot een specifieke manier van toetsen en beoordelen middels beroepsgerichte examinering. In de beroepsgerichte examinering is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfssector optimaal en staat deze borg voor een kwalitatieve beroepskwalificatie. Om de gelijkwaardigheid, objectiviteit en afstemming rond de praktijkexaminering te realiseren worden assessoren uit onderwijs en bedrijfsleven speciaal opgeleid en getraind. Uitvoerige informatie over dit specifieke aanbod is te vinden op www.assessorentraining.org.

Steeds meer bedrijven gaan over tot het opleiden en inzetten van eigen bedrijfsassessoren. Het afnemen van assessments levert immers gerichte managementinformatie op. Dat geeft grip op de kwaliteit van zowel de eigen medewerkers als het eigen bedrijfsproces. Ook het personeelsbeleid (werving en selectie, functioneringsgesprekken en opleidingsbeleid) kan met die informatie worden geoptimaliseerd.  De training voor bedrijfsassessoren wordt afgesloten met een live-assessment dat kan leiden tot het behalen van het Certificaat bedrijfsassessor. Een video-impressie over assessorentrainingen in de ambulancezorg staat op de homepage. Meer over de training van assessoren in het bedrijfsleven.

In veel bedrijven staat QHSE voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Daarin wordt het beleid vastgesteld op het gebied van arbeidsomstandigheden (waaronder veiligheid en gezondheid), milieu en de kwaliteit van producten of diensten. Onderdeel van QHSE is de fysieke en sociale veiligheid voor medewerkers. Een proactieve signalering van gevaar en  ongewenst gedrag, beoordeling van risico’s en het bepalen van beheersmaatregelen om ongevallen te voorkomen, vergroten de veiligheid binnen het bedrijf. Bedrijven leiden intern medewerkers op om als Veiligheidscoach proactief bewustwording en alertheid naar risico’s te vergroten. In de training van Veiligheidscoaches richten we ons, binnen de bedrijfskaders, op de positie van de individuele Veiligheidscoach, de attitude om met anderen situationeel te communiceren, oplossingsgericht samenwerken en de signalering van bedrijfsverbeteringen op het terrein van veiligheid.

Wat kan het bedrijfsleven, het onderwijs en het brede veld van maatschappelijke organisaties leren van processen zoals deze zich in de (top-)sport voltrekken? Sportjournalist Marcel Rözer en senior trainer/coach Hennie Grol van het netwerk Groeien in Organisaties hebben een programma ontwikkeld waarmee zij samen met teams van bedrijven, onderwijs instellingen en maatschappelijke organisaties antwoord proberen te geven op deze vraag. Deze training blijkt zeer geschikt als programma’s voor teambuilding- en teamontwikkeling!

Voor teams die effectiever willen functioneren hebben trainers van het netwerk Groeien in Organisaties de afgelopen jaren een spectaculair programma ontwikkeld waarin inzicht in het eigen proces gecombineerd wordt met outdoor activiteiten. Met behulp van videoanalyses stellen de teams, na gerichte outdoor-oefeningen, allereerst vast hoe zij samen aan het werk zijn geweest. Vanuit die analyse wordt er een unieke aanpak ontworpen op basis van het model van de lerende en creëerde organisatie. Dit model dient voor de teambuilding dus als een concrete kapstok. “We hebben nog nooit in zo’n korte tijd zoveel informatie gekregen over ons bedrijfsproces”, aldus een opdrachtgever. “Veel signalen die jullie gaven waren al wel bekend, maar niet eerder was de informatie zo compact en concreet vanuit onze eigen ervaring opgebouwd”. Kortom: een aanrader voor organisaties die de onderlinge samenwerking echt willen verbeteren. Meer over ons aanbod op het gebied van outdoor-trainingen in een bijdrage van onze Outdoortrainer Herman Frederiks.

In ons netwerk is dr. Eefje Rondeel actief als assessmentbeoordelaar. Zij is tevens, samen met  mw. dr. P. Dijkstra, auteur van het boek ‘Evidence-Based Coachen’. Vanuit haar ervaringen en visie biedt zij via Groeien in Organisaties de Masterclass Coaching aan. Het doel van deze Masterclass is deelnemers te helpen goed onderbouwd te werk te gaan als coach. Zowel de beginnende als de gevorderde coach krijgt met deze Masterclass inzichten om eigen vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Deze Masterclass legt daarmee een sterke basis rondom het begrip coachen en is daarom ideaal als kick-off voorafgaand aan trainingen over coaching. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Wat coaching wel en niet is;
  • Hoe en waarom coaching werkt;
  • Wetenschappelijk onderbouwde coachingstechnieken.

Op (deels) interactieve wijze maken deelnemers kennis met de belangrijkste theorieën over coaching en worden zij gestimuleerd om te reflecteren op hun eigen coachingsvaardigheden. De masterclass wordt verzorgd voor groepen van 35 tot 40 deelnemers.

Het voeren van oudergesprekken vergt enige oefening. Een goede voorbereiding, een juiste presentatie en een doordachte aanpak kan de ouderavond voor leraren wat gemakkelijker maken. Voor veel leraren is deze ouderavond een stressvolle aangelegenheid. De onzekerheid over welke ouders zij tegenover zich krijgen en met welke vragen en/of kritiek deze komen speelt voor velen een grote rol. Het gevolg is dat leraren opzien tegen deze steeds weer terugkerende avonden.
Lees meer …