Groeien in Organisaties

"Gras groeit niet harder door er aan te trekken"

Wij planten bomen Wij planten bomen!
Leren doe je door te doen. Te beleven, te ervaren, te voelen en uit te wisselen. Daarom is Groeien in Organisaties altijd ‘live’ aanwezig met trainers, acteurs en beoordelaars. Door het hele land. En daarmee realiseren wij ons ook dat we een behoorlijke kilometer-footprint achterlaten. Onze reisbewegingen compenseren we met de aanplant van nieuwe bomen. En om dat extra impact te laten hebben, planten we net zo veel bomen, als dat we in 2023 assessoren hebben gecertificeerd. Zij vormen de sterke basis voor elke beoordeling. Bomen vormen de sterke basis voor ons klimaat.

Tweedaagse Training voor Intervisoren van het Graafschap College.

Het Graafschap College wil beginnende docenten intervisie aanbieden vanuit een poule van intern opgeleide intervisoren. Deze intervisoren zijn door Martelli van Velthuysen van Groeien in Organisaties geschoold in een tweedaags traject. 

De eerste dag bestond uit een theoretische onderbouwing, afgewisseld met diverse werkvormen. Deze waren gekoppeld aan eigen ervaring en persoonlijke vraagstukken. De dag vloog voorbij en onder de rustige doch inspirerende begeleiding van Martelli ontstond er een veilige open sfeer om te oefenen. Enthousiasme al om onder de deelnemers die vanuit diverse functies binnen het Graafschap College elkaar nog niet kende.   

De tweede dag stond, naast theoretische onderbouwing, in het teken van opgedane ervaringen. Ook de valkuilen kwamen aanbod. In de oefeningen werden deze zichtbaar en bewust gemaakt. 

We hebben stil gestaan bij de inbedding binnen de organisatie en via welke weg we ons kunnen profileren. 

De 2-daagse opleiding zoals Groeien in Organisaties aanbiedt is een inhoudelijk rijke en verdiepende opleiding die een goed beeld geeft van de rol als intervisor en de cursisten voldoende handvatten geeft om vol vertrouwen te starten als intervisor. 

Raymond de Haas
Coördinator Trajectbegeleiding Graafschap College.
Aandachtfunctionaris huiselijk geweld & kindermishandeling.

 

Organisaties en mensen worden er beter van
wanneer doelen en motivatie goed op elkaar zijn afgestemd.

Onze ervaring leert dat er dan energie loskomt
waarmee je bergen werk kunt verzetten.

Teams lijken boven zichzelf uit te stijgen.

Organisatiedoelen worden als vanzelf gehaald.

Mensen vinden het werk leuk.

Leren gaat spelenderwijs.

De kracht van Groeien in Organisaties.

In het programma ‘How it’s done‘ van RTL Z van 14 september 2019 is er een bedrijfspresentatie te zien van de assessorentrainingen van Groeien in Organisaties.

Artikel

Weten hoe ons werk er uit ziet?

Lees dan het recent gepubliceerde artikel in EXAMENS, mei 2019.

Lees het artikel

Speciale website Groeien in Organisaties

Voor alle belangstellenden, cursisten, onderwijsinstellingen- en organisaties hebben wij over onze assessorentrainingen een nieuwe website ontwikkeld.
Kijk voor alles wat je al wilde weten over het trainen van assessoren en examinatoren op www.assessorentraining.org

Contact

Wilt u meer weten over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen? 

Zend dan een e-mail naar info@groeien.org of bel (06) 10 30 84 00

We maken graag in een persoonlijk gesprek nader kennis met u en uw organisatie!

Martelli van Velthuysen
Mens en Organisatie

Zutphensestraat 52
6971 ER Brummen
Mobiel: (06) 10 30 84 00
E-mail: info@groeien.org