Voor wie werken we

Als netwerk zijn we van alle markten thuis: de overheid, het onderwijs, de non-profit en profitsector.
Tot op heden hebben we onder meer succesvol gewerkt voor:

Coaching, communicatie, teambuilding en conflicthantering

FNV Formaat, Pro Senioren Wijk en Aalburg, Whaa multicultureel projectenbureau, Bewonersoverleg ’t Arnhemse Broek, Wellantcollege, Teijin Emmen, Dierenartsen Stad en van der Ree Dordrecht, Banenplan Amersfoort, Museum Het Valkhof Nijmegen, Catchmabs Wageningen, Helicon Opleidingen, Ministerie van Justitie, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Gemeente Schouwen Duivenland, Gemeente Eindhoven bureau Inburgering en de stadsdeelteams Woensel, Noord- en Zuid, ROC Eindhoven, Scouting Tungelroij, Facilitaire dienst Gelre ziekenhuizen, Van de Water aannemers Nijmegen, Spierings Kranen Oss, Nationale Jamboree Scouting Nederland, Robuust: regionale ondersteuning eerstelijns gezondheidszorg, Graafschap College Academie

Besturen & leiderschap, klantgericht en sociaal beleid

Royal Haskoning, Milieu Educatie Centrum Nijmegen, Regio Scouting Weert, Reuma Patiëntenbond, Astmafonds, Gemeente Rotterdam dienst Onderwijs, Intraquest Utrecht, Scouting Nederland, Plattelands Jongeren Services Arnhem, Movisie, Fontys Hogeschool Tilburg, Gemeente Arnhem- Rijnstad, Nijmegen-Tandem, STUW Overbetuwe, Eindhoven stadsdelen Woensel Noord en Zuid, Jong Nederland, Whaa multicultureel projectenbureau, CMO’s: Scoop Zeeland, Sprong Groningen, Gemeente Westervoort, Uden, bezoekerscentrum Slabroek, Multimedia bedrijf YXX Nijmegen.

Medewerkers- en vrijwilligersbeleid, multiculturalisatie

Vrijwilligerscentrales Arnhem, Nijmegen, Steunpunt Vrijwilligers Heumen, CMO Spectrum Gelderland, Scoop Zeeland, Movisie, NOV & NOC NSF, Scouting Sint Job, Scouting Tungelroij. Comité 4 & 5 mei. Ondernemingsraden: KLPD, VROM, Justitie en Vreemdelingenzaken, BZK, Whaa multicultureel projectenbureau Nijmegen, Banenplan Amersfoort, UWV, Netwerk Nieuwe Nederlanders gemeente Heumen, Fonds PGO, Project Proef op de Som, Helicon Bedrijfsopleidingen, Stichting Banenplan Amersfoort.

Assessoren, train de trainer en train de docent

Aequor, Aeres Training Centre Barneveld, Ommelandenziekenhuis Scheemda, UMCG Ambulancezorg, Ambulancezorg Noord-Limburg, Meldkamer Noord-Nederland, Friesland-Campina Bedum, Hogeschool Arnhem- Nijmegen, Artez, Boertien en Partners, Steenkamp Instituut, Europartners Informatici Den Bosch, Gemeente Eindhoven stadsdeel management, AOC’s: Aeres, Wellantcollege, Helicon Opleidingen, PTC+, Prinsentuin College, Cingel College, Citaverde College, Nordwin College, Zone College, Clusius College. ROC’s: HMC mbo vakschool Rotterdam en Amsterdam, Ter AA Helmond, ROC TOP, Fontys, Summa College Eindhoven, Curio, MBO Amersfoort.