Producten individueel

Overzicht trainingsaanbod Hennie Grol
Een 50-tal verschillende door Hennie Grol gegeven trainingen. (2001-2011)

Communicatie
Effectief communiceren
Presenteren
Spreken voor grote zalen
PR, profilering en netwerkontwikkeling
Effectief vergaderen
Adviseren

Klanten: FNV Formaat, Pro Senioren Wijk en Aalburg, Whaa multicultureel projectenbureau, bewonersoverleg ’t Arnhemse Broek.

Coaching en teambuilding
Coachingstools Beroepspraktijk Vorming
Teambuilding
Coaching on the job
Het spel van coaching
Teamcoaching
Situationeel begeleiden
Outdoor & adventure
Begeleide intervisiemodellen

Klanten: Wellantcollege, Teijin, Dierenartsen Stad en van der Ree Dordrecht, Banenplan Amersfoort, Museum Het Valkhof Nijmegen, Catchmabs Wageningen, Helicon Opleidingen, Ministerie van Justitie, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, gemeente Schouwen Duivenland, gemeente Eindhoven bureau Inburgering en de stadsdeelteams Woensel Noord- en Zuid, ROC Eindhoven, Scouting Tungelroij, van de Water aannemers Nijmegen.

Conflicthantering
Conflicthantering en assertiviteit
Crisisinterventies
Onderhandelen

Klanten: FNV Formaat, Spierings Kranen Oss, Nationale Jamboree Scouting Nederland en Robuust: regionale ondersteuning eerstelijns gezondheidszorg

Besturen & leiderschap
Visie en strategie in werk- en beleidsplannen
Bottom-up veranderen binnen organisaties
Talent- en competentiemanagement
Persoonlijke effectiviteit
Time management
De Tao van motivatie

Klanten: Royal Haskoning, Milieu Educatie Centrum Nijmegen, Regio Scouting Weert, Reuma Patiëntenbond, Astmafonds, gemeente Rotterdam dienst Onderwijs, Intraquest Utrecht,Scouting Nederland, Plattelands Jongeren Services Arnhem.

Lokaal Sociaal Beleid
Lokaal Sociaal Beleid & Integrale beleidsaanpak
Dorps- en wijkgericht werken
Een jaarplan gedragen door de achterban
Gemeentelijke beleidsbeïnvloeding en subsidieverwerving
Netwerken in de praktijk van de gemeentelijke politiek

Klanten: Movisie, Fontys Hogeschool Tilburg, Gemeente Arnhem- Rijnstad, Nijmegen-Tandem, STUW Overbetuwe, Eindhoven stadsdelen Woensel Noord en Zuid, Jong Nederland.

Klantgericht
Klantgericht werken
Acquisitiestrategie
Marketing en account management
Mindmappen binnen netwerken
Standinrichting
PR en voorlichting

Klanten: Whaa multicultureel projectenbureau, CMO’s: Scoop Zeeland, Sprong Groningen, Gemeente Westervoort, Uden, bezoekerscentrum Slabroek, multimedia bedrijf YXX Nijmegen.

Medewerkers- en vrijwilligersbeleid
Eigentijds vrijwilligersbeleid
Medewerkerbeleid
Werk, – functionering- en beoordelingsgesprekken
Omgaan met ongewenste intimiteiten
Medezeggenschap en ondernemingsraden
Kwaliteitsgericht personeelsbeleid
Sabbatical weeks
Thematisch programmeren
Training omgaan met heimwee


Klanten: Vrijwilligerscentrales Arnhem, Nijmegen, Steunpunt Vrijwilligers Heumen, CMO Spectrum Gelderland, Scoop Zeeland, Movisie NOV & NOC NSF, comité 4 & 5 mei. Ondernemingsraden: het KLPD, VROM, Justitie en Vreemdelingenzaken, BZK, Scouting Sint Job, Scouting Tungelroij.

Multiculturalisatie
Werken aan diversiteit
Multiculturalisatie
Doelgroepgericht re-integratiebeleid

Klanten: Whaa multicultureel projectenbureau Nijmegen, Banenplan Amersfoort, UWV, Netwerk Nieuwe Nederlanders gemeente Heumen.

Projectmatig
Project(bege-)leiders
Project management
Projectmatig werken
Klanten: Fonds PGO, project Proef op de Som, Helicon Bedrijfsopleidingen, Stichting Banenplan Amersfoort.

Assessoren
Assessoren in het MBO
Bedrijfsassessoren 
Eerder Verworven Competenties (EVC)

Klanten: Aeres, Wellantcollege, HMC mbo vakschool, Helicon Opleidingen, PTC+, AOC’s: Prinsentuin College, Citaverde College, Nordwin College. ROC’s: Ter AA Helmond, Aequor, Aeres training centre Barneveld en FrieslandCampina.

Train de trainer
Train de trainer
Ontwerpen van trainingen
Training coachingtools BPV
Train de assessor

Klanten: Wellantcollege, FrieslandCampina Bedum, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Boertien en Partners, Steenkamp Instituut, Europartners Informatici Den Bosch, Gemeente Eindhoven Stadsdeel management.

Zo gewenst zijn er voorbeeld programma’s en referenties beschikbaar.

Sluit Menu