CV Martelli van Velthuysen

Relevante werkervaringen:

 • Zelfstandig gevestigd trainer, coach en counsellor (CRKBO – docent registratie) bedrijfs- en onderwijstrainingen, coaching op de werkvloer, systemisch werk;
 • Directeur – bestuurder (vz RvB) provinciaal organisatie-adviesbureau voor jeugdwerk, Gelderland;
 • Beleidsmedewerker HRM vrijwilligerswerk, adviseur en inspirator t.b.v. professionele organisaties voor vrijwilligerswerk;
 • Projectmanagement pedagogische methodiekontwikkeling, Erkenning verworven competenties (EVC), Organisatieveranderingsprocessen;
 • Crisisopvang bij ongevallen en calamiteiten;
 • Trainer / opleider communicatie- , teamwork- en organisatieprocessen;
 • Mede-auteur Onderwijswerkmappen;
 • Sociaal cultureel werker opleidingsinstituut gehandicapte jongeren;
 • Individueel mentor / coach jongeren t.b.v. zelfstandigheidontwikkeling na handicapverwerking;
 • Coördinator lokale werkgelegenheidsprojecten voor jongeren;
 • Buurtclubhuiswerk;
 • Vormingswerker partieel leerplichtigen.

Opleidingen en deskundigheidsbevordering:

 • Academie voor Opstellingen (Facilitator Systemisch Werk & Counselling)
 • Academie voor Coaching en Counselling (I Counsellor, II Specialist);
 • Management development gericht op Contractmanagement, Kwaliteitszorg onderwijsinstellingen, Procesmanagement, PR, Onderhandelen, Conflicthantering (o.a. KMBV, DNV, NPI, Boertien, ISW)
 • Financieel management en kwaliteitsbeleid, Univ. Utrecht
 • Voortgezette Opleiding Management Non-profit, ISW
 • HBO-Mikojel, HAN
 • MBO Sociale Dienstverlening / Crisisopvang, Katholieke Leergangen
Sluit Menu