Donaties

Groeien in Organisaties hecht waarde aan initiatieven waar de samenleving beter van wordt. Een deel van onze inkomsten schenken wij dan ook periodiek aan organisaties die dat tot doel hebben.

Aan iedereen van Groeien in Organisaties,
Nogmaals heel veel dank voor jullie geweldige donatie van €250,- van 9 juli 2021! Jullie helpen ons daarmee om kinderen en families in Gambia van een betere toekomst te voorzien.
Dit is wat wij doen:
Stichting Sama Ngedema stuurt vanuit Nederland goed gevulde bananendozen naar moeders in Gambia. Met de opbrengsten, van verkoop van de inhoud, kunnen hun eigen kinderen onderwijs volgen. Door dit onderwijs wordt hopelijk de cirkel van armoede, voor deze families, doorbroken. Om het empowerment van de moeders te vergroten vragen we een gedeelte van de bananendozen verzendkosten terug. Van de teruggekomen gelden worden, in overleg met het bestuur, mensen in Gambia nog meer geholpen. Op wat voor manieren we dat doen, lees je op www.stichtingsama.com.
Een betere toekomst is de missie van onze stichting. Toekomst is een woord dat in Madinka taal niet bestaat. Morgen bestaat wel: Sama. Voor onze stichting betekent morgen de toekomst. ‘Elkaar helpen’ in Madinka taal is Ngedema. En zo werden onze naam en Stichting Sama Ngedema een feit.
Met vriendelijke groet,
Melanie van Oorschot

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is zeer dankbaar voor de prachtige gift van €500 die zij van Groeien in Organisaties heeft ontvangen. De VNC zet zich in voor een natuurrijk cultuurlandschap, onder meer door het aanplanten, beheren en herstellen van allerhande landschapselementen zoals heggen, houtwallen en struweelhagen. Deze elementen zijn niet alleen essentieel voor vogels, insecten en allerlei andere dieren, maar zijn ook een toonbeeld van hoe de mens in de loop der jaren het natuurlijke landschap vormgaf. Daarmee zijn zij een onlosmakelijk onderdeel van onze cultuurhistorie. Dankzij de steun van Groeien in Organisaties kunnen wij deze geschiedenis levend houden en verder blijven werken aan een mooier landschap.

Donatie

Beste Hennie,
Hartelijk dank voor de mooie donatie van 500,- euro die je 12 december 2020 namens Groeien in Organisaties hebt gedaan. Mede dankzij deze donatie kan de Voedselbank Groesbeek e.o. ook het komend jaar voedselpakketten verzorgen voor hen die het nodig hebben in de gemeenten Berg en Dal en Heumen.

Met vriendelijke groet,
Dirk van Rens,
Voedselbank Groesbeek en omstreken

Donatie

Beste mensen,
Wat een geweldig mooi bericht! Echt bijzonder om te lezen dat ons mooie project van stichting Sama Ngedema ‘zo warm’ wordt gedragen door het netwerk van Groeien in Organisaties. Nogmaals ontzettend bedankt voor de gift van 300,- euro namens ons in Nederland, maar vooral DANK namens de mooie kinderen en het netwerk in Gambia.
Dankzij jullie bijdrage kunnen 6 kinderen een jaar naar school, hebben ze meer kansen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Onderwijs is de sleutel tot een positieve verandering! Om onze ontwikkelingen te volgen of om nog meer te lezen zijn jullie welkom op www.stichtingsama.com

Vriendelijke groetjes
Emmy van den Broek-Tielemans

Een dankwoord van de Stichting Kledingbank Nijmegen e.o. richting “Groeien in organisaties” een netwerkorganisatie met trainers, acteurs en assessmentbeoordelaars.

Wij willen jullie organisatie van harte danken voor de gulle gift van in totaal €500 euro die wij dit jaar 2019 mochten ontvangen van jullie.

Wat doen wij:
Wij verzorgen kledinguitgifte voor mensen die zelf geen kleding kunnen betalen. Hierbij worden standaard nieuw ondergoed en sokken verstrekt. Om dit te bekostigen zijn wij afhankelijk van donaties.
Om de kledinguitgifte te kunnen bewerkstelligen moet er wel eerst het nodige gesorteerd, uitgezocht en schoongemaakt etc. worden. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig. Al deze vrijwilligers op hun beurt moeten goed georganiseerd worden en hiervoor zijn dan ook weer de nodige coördinator-vrijwilligers nodig.

Namens de Stichting Kledingbank Nijmegen e.o.
Penningmeester
Marja Kom

DONATIE Quiet Community Nijmegen

‘Beste Martelli, Ik wil alle 'groeien'-collega's heel hartelijk bedanken voor jullie ondersteuning van € 325 voor de Quiet Community Nijmegen. Zoals je weet zijn we volop bezig om in Nijmegen armoede te verzachten, om mensen in armoede te versterken en het verhaal van armoede te vertellen. Dat doen we naar Tilburgs model en op een bijzondere manier. In aanvulling op het werk dat voedselbanken en kledingbanken doen, regelen wij namelijk dat mensen in armoede iets extra's krijgen om van te genieten. Zodat er iets echt leuks is om naar uit te kijken. Bij Quiet hebben we daarom een sponsorteam dat Nijmeegse ondernemers werft om een dienst of product weg te geven. Dat doen zij uit menselijkheid en omdat ze graag iets van hun passie delen. Onze members krijgen daardoor via een digitale marktplaats zo'n 6 keer per jaar iets leuks aangeboden, bijvoorbeeld een keertje naar de kapper, yogalessen, uit eten met 4 personen, met het hele gezin naar de pannenkoekenboot, of kaartjes voor een film of voetbalwedstrijd. Bij Quiet Nijmegen werken we tot nu toe alleen met vrijwilligers, en we krijgen best veel, maar we moeten toch ons kantoor met spoed nog wat beter toerusten. Daar gaan we het geld van jullie voor gebruiken. Dank en hartelijke groeten namens alle 'Quietiers'!’ Brigitte Theeuwen, Voorzitter Quiet Community Nijmegen

Voedselbank Groesbeek 8 januari 2019

Beste Hennie,
namens Stichting Voedselbank Groesbeek e.o. wil ik jou en het ondernemerscollectief hartelijk bedanken voor de bijdrage van € 500,-- ten behoeve van de aanschaf van één of meerdere banners.
We zijn daar uiteraard erg blij mee. Hopelijk ben je bij de volgende inzamelingsactie weer van de partij en kun je het resultaat bewonderen.
We gaan er op korte termijn mee aan de slag!

Met vriendelijke groet,
Bernadette Berends
secretaris Stichting Voedselbank Groesbeek en omstreken

Donatie Stichting Vluchteling

Op 24 juni 2017 heeft Groeien in Organisaties tijdens een feestelijke bijeenkomst bij haar netwerk 1000 euro opgehaald voor de Stichting Vluchteling, bedoeld voor de opvang van Syrische kinderen in kampen in de regio. Op de foto's zie je trainers Ellen Lejeune die het spel "over de streep" uitlegt en Martelli van Velthuysen en Hennie Grol die het belang van het werk van de Stichting Vluchteling benadrukken.

Sluit Menu